Aktuális hírek:
BODROGHALOM KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
BODROGHALOM.HU
Felhívás

A szennyvíz elvezető rendszer dugulása, esetlegesen felmerülő hiba esetén a következő számot kell
hívni:
KAZINCBARCIKA  DISZPÉCSER HIBAELHÁRÍTÁS
06-48/310-051

Pályázat óvodavezetői munkakörre

A Bodroghalmi Intézményfenntartó Társulás (3987. Bodroghalom Szabadság u.89.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet  óvodavezetői munkakör betöltésére az alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott,  5 évre szól
A munkavégzés helye: Molnár Mózes ÁMK  Napközi Otthonos Óvodája 3987. Bodroghalom Szabadság u.111.
A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás.
Illetmény és juttatás: a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

-Felsőfokú óvodapedagógus végzettség
-Óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat
-Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-óvodavezetői gyakorlat
-helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-    a pályázó szakmai önéletrajzát
-    az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot
-    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-    iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát
-    a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló nyilatkozatot
-    korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások másolatát

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapon történő megjelenést követő  15  nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Leskó Andrásné ÁMK igazgató nyújt, a
47/302-010 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-postai úton, a pályázatnak a Bodroghalmi Intézményfenntartó Társulás  3987. Bodroghalom Szabadság u.109. címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni  "Óvodavezetői pályázat" 1457/2012.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a pályázati határidő lejártát követően 3 tagú bizottság személyesen hallgatja meg. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Bodroghalmi Intézményfenntartó  Társulás igazgatótanácsa hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
-Oktatási és Kulturális Közlöny
-www.bodroghalom.hu
-Bodroghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Karos Község Önkormányzat Polgármesteri HivatalMolnár Mózes Általános Művelődési Központ Iskola és Óvoda Intézmények épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva
A szerződés teljesítésére vonatkozó információk
A részletekért kattintson az alábbi word ikonra:

Projekt címe:         Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítás Bodroghalomban
Kedvezményezett:     Bodroghalom Község Önkormányzata 3987 Bodroghalom, Szabadság u. 89.
Kivitelezés ideje:    2013. január 29. - 2013. május 31.
Támogatás összege:    49.497.956,- Ft (148.537 euró)
Kivitelező:        PATAK-GÁZ Épületgépészeti Kft. 3950 Sárospatak, Végardói u. 18.
Műszaki ellenőr:     Plébán Mihály 3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u. 1.

Fejlesztés előtti állapot leírása:

Bodroghalom Község Önkormányzata fejlesztési koncepciójában beépítette a faluközpont rendezését, felújítását. Ennek során a futballpálya és környezete megújult, ahol új játszóteret alakítottak ki. A faluközpontban a település legöregebb üresen álló épülete újult meg, amelyben tájházat alakítottak ki. A tájház szomszédos épülete a művelődési ház, amelyen az elmúlt évtizedekben az elengedhetetlenül fontos állagmegóvás mellett semmilyen korszerűsítés, felújítás nem történt. Az épületben 4 db közösségi tér áll rendelkezésre, infrastruktúra és WC nélkül. Ezek nélkül az alapvető kiszolgáló helyiségek nélkül és nagyon leromlott műszaki állapotban rendkívül korlátozott keretek között lehetséges az épület használata. Az épület nem tudja betölteni a minimálisan elvárt funkciót sem a községben. 

MEGÚJÚL A BODROGHALMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MODERN INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR VÁRJA A HELYIEKET

A MŰVELŐDÉSI HÁZ teljes körű felújításával és bővítésével Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épül Bodroghalomban. A korábban megújult tájház szomszédos épülete a
művelődési ház, amelyen az elmúlt évtizedekben, az elengedhetetlenül fontos állagmegóvás mellett, semmilyen korszerűsítés, felújítás nem történt. Az épületben 4 db közösségi tér állt rendelkezésre, infrastruktúra és WC nélkül. Az alapvető kiszolgáló helyiségek nélkül és a nagyon leromlott műszaki állapot miatt rendkívül korlátozott keretek között volt lehetséges az épület használata, amely így nem tudta betölteni a minimálisan elvárt funkciót sem a községben.  Ennek az állapotnak a megváltoztatásához nyújt segítséget egy Európai Uniós sikeres pályázat.
A települési önkormányzat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Darányi Ignác Terv pályázatán 49.497.956,- forintot nyert el a fejlesztés megvalósítására.
A beruházás során az épület 72 négyzetméterrel bővül, és megvalósul a teljes felújítás, korszerűsítés. Többfunkciós tereket (közösségi tér, iroda, internet szoba, könyvtár) alakítanak ki és a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek (vizes blokkok, raktárak, öltözők, teakonyha) is megépülnek. Az Korszerűvé válik az épület fűtése, amely energiatakarékos működtetést eredményez. Az épület a mozgáskorlátozottak számára akadálymentessé válik. A fejlesztés megtervezése során a költségtakarékos megoldások alkalmazásával olyan intézményt kívánnak létrehozni, amely hosszú távon szolgálja a település lakosságmegtartó és közösségformáló céljait, minden korosztály számára.


Cikk a Helyi Krónikában
Kattintson a letöltéshez!

A meghívó és program letölthető .pdf formátumban!
Kattintson a letöltéshez!
Bodroghalom Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja
2013-2018.
Letöltéshez kérem kattintson a község címerére!

Feltöltve: 2013. december 10.

SPORTEGYESÜLET BODROGHALOM KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában
A Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH-01-2204/2013. sz. sportfejlesztési programot jóváhagyó határozata
Letöltéshez kérem kattintson az ikonra!
Letöltéshez kérem kattintson az ikonra!
Feltöltve: 2013. december 30.

Feltöltve: 2014. január 20.

Önök is tehetnek a közvilágítás problémamentes működtetéséért!

Amennyiben hibát észlelnek, az alábbi ikonra kattintva kérjük jelezzék!

Hibabejelentés esetén kérjük, nevük és telefonszámuk megadásával segítsék partnereink munkáját!

Feltöltve: 2014.április 15.

Sportöltöző felújítása Bodroghalomban


2014. júliusában elbírálásra került a "Sportegyesület Bodroghalom" által az MLSZ-hez benyújtott pályázat.
A sikeres pályázat keretén belül felújításra kerül a sportöltöző épülete, a pálya körbekerítése is megvalósul. A beruházás teljes költsége 10.066.410 Ft, melyből 3.000.000 Ft-tal az önkormányzat járult hozzá a megkezdett munkálatokhoz, a pályázat önerejét biztosítva.
A korszerűsítés várható befejezése még 2015-ben befejeződik.

A sportpálya a falu szabadidős sportéletének legfontosabb színtere. A helyi futballcsapatok edzésein és mérkőzésein túl a település apraja-nagyja rúgja a labdát szabadidejében a bodroghalmi sportpályán.
A beruházás megvalósításával is ösztönözni kívánjuk a lakosságot a rendszeres testmozgásra az egészséges életmód megőrzése érdekében.
A mellékletben olvasható a pályázat sportfejlesztési programja és az MLSZ határozata a  pozitív döntésről.

Kiss János SE elnök

A pályázat sportfejlesztési programja
A Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH-01-5204/2014. sz. sportfejlesztési programot jóváhagyó határozata
Letöltéshez kérem kattintson az ikonra!
Letöltéshez kérem kattintson az ikonra!
Feltöltve: 2015. március 3.